Het geheim van het succes van Nelson Mandela

kata boek
RIP Nelson Mandela. Wat een inspiratie deze man, die maar 1 ding in zijn leven nastreefde: Een einde aan apartheid. Deze missie was zo sterk voor hem, dat hij ondanks 27 jaar gevangenisschap, overeind bleef en doorzette.

Laten we ons door Nelson Mandela inspireren en hem als voorbeeld gebruiken om onze voornemens/verandering vol te houden! 2014 staat er aan te komen. En dat betekent vaak dat we terugdenken aan het afgelopen jaar en dat we vol goede moed het nieuwe jaar ingaan met allerlei plannen en goede voornemens. Dat kan gaan over het plannen om ons omzettarget te gaan halen, voor die baan te gaan die ons gelukkiger maakt of  een nieuwe gezonde levensstijl aan te nemen door hard te lopen, de sportschool of te stoppen met roken. En na een periode zakken we in en vallen we terug in ons oude patroon. We zijn gefrustreerd en voelen teleurstelling. Hoe houden we onze voornemens vol? Hoe bereiken we succes?

Verandering is spannend. Ga er maar vanuit dat als je een verandering inzet, je altijd een terugval krijgt en dan is de verleiding groot om op dezelfde wijze weer door te gaan, zoals je altijd deed. Gevolg is dat we vaak in onze baan blijven zitten met een energielek, of blijven werken in een baan met het gevoel dat wat er in ons zit er niet uit komt. Vaak beginnen we er niet eens aan!

De oplossing?  Weet je persoonlijke missie! Denk aan Nelson Mandela, Moeder Theresa en Apple. Ze worden gedreven door hun missie en zijn zeer succesvol.

Veel mensen hebben niets met een missie. We denken vaak aan de economieles waar  werd uitgelegd dat elke organisatie een visie, missie en strategieën heeft. Nietszeggende termen die in de praktijk niet werken omdat ze bij de medewerkers vaak niet eens bekend zijn. Vaak zijn het verplichte toverformules die nauwelijks effect creëren.  Dat vond ik altijd wel in ieder geval en ik had hier totaal niets mee.

Totdat ik tijdens mijn eigen loopbaanbegeleidingstraject een interventie deed, waarbij zo duidelijk werd wat ik wilde gaan doen en betekenen in deze wereld. Toen mijn coach tegen mij zei: “Dit is je persoonlijke missie!” viel bij mij alles op z’n plek.  Ineens was helder en duidelijk wat mijn richting werd, en vanaf die sessie is het balletje gaan rollen. Op dat moment werd ik (weer) leider van mijn eigen leven.

Nu snap ik het belang van een persoonlijke missie:

 • Je bent leider over je eigen leven. Vaak worden we geleefd en volgen wij. Met een missie verlies je niet uit het oog wat belangrijk voor jou is. Je hebt een geloof in iets.
 • Je staat sterk in je schoenen en je laat je niet tegenhouden. Tegenvallers en reakties van anderen kom je tegen. Als je weet waarvoor je het allemaal doet, geeft je dat doorzettingsvermogen, ongeacht wat anderen zeggen.
 • Het is een onmisbaar onderdeel van succes. Voor succes heb je een doel nodig. Als je weet wat je doel is, word je creatiever en denk je in mogelijkheden. Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!
 • Je staat veel daadkrachtiger in het leven. Je richt je op zaken die echt belangrijk voor je zijn.  Je maakt makkelijker keuzes.
 • Je betekent iets voor anderen, en dit is bewezen een bijdrage aan ons geluk. Een missie heeft een goed doel waarbij anderen geholpen worden. Het kunnen bijdragen aan iets belangrijks voor anderen is een belangrijke bijdrage voor Geluk, iets wat we allemaal willen.
 • Beslissingen maken gaat je gemakkelijk af. Een missie helpt je om keuzes te maken in je werk en vrije tijd.
 • Je werk krijgt meer zin. Je weet waarvoor je het doet. Niet voor die chagerijnige baas of de organisatie die niet altijd het beste lijkt voor te hebben met de medewerkers, maar voor blije cliënten.  Werk wordt niet een ding op zich, en het kan een middel zijn om je missie te volbrengen.

Als jij je missie hebt en je gelooft er 100% in, dan ben jij in staat om je plan door te zetten en heb je de basis gelegd voor succes!

Enkele andere voorbeelden van succesvolle missies:

 1. Apple.  In al hun producten zit de intentie van hun missie. Mensen kopen geen computer, maar hun missie om het werkende leven makkelijker te maken.
 2. Nelson Mandela. Hij hield ondanks zijn grote terugslag, 26 jaar gevangenis, zijn strijd vol, door zijn missie: Een einde maken aan de apartheid.

En mijn missie: “Andere mensen inspireren om hun eigen innerlijke kracht te vinden en te gebruiken zodat ze zelf  wat van hun leven maken!”

En hoe ziet de wereld eruit als ik mijn missie heb volbracht? Een gelukkige wereld met lachende vrolijke mensen die geweldloos en zonder oordeel met elkaar omgaan. En dat is mijn visie.

En nog steeds als ik het even niet meer zie zitten (dat komt gelukkig de laatste tijd niet meer voor) dan kijk ik naar mijn missie en weet ik weer waarvoor ik het allemaal doe en geeft het me vertrouwen en motivatie om door te gaan.

 

 

1 reactie

 1. NumoQuest® op 10 januari 2017 om 08:46

  Het grootste ‘geheim’ van succesvolle mensen die gelijk zijn aan elkaar zijn de volgenden;

  1. Ken, wees, volg jezelf
  Deze mensen hebben door ervaringen ingegeven ingezien dat zij uniek zijn en door alleen te denken, zijn en handelen daarnaar tot grotere dingen in staat zijn. Meningen van anderen zijn daarbij best belangrijk maar zelden leidend. Door allerlei meningen, discussie en invloeden uit te sluiten komt men diuchter bij zichzelf en hebben ruimte gemaakt eigen scenario te schrijven en uit te voeren.

  2. Ken, wees, volg jezelf
  Er is een groot verschil tussen ‘geloven’ en ‘Weten’. Mensen die het maken Weten en wanneer je Weet, dan staat dat vast. Als je geloven wil, is dat natuurlijk goed. Maar dan ben je continue bezig te bevestigen wat je gelooft. Mensen die succes hebben Weten en doen.

  3. Doen
  Het is mooi allerlei boekjes en opleidingen te volgen. Maar ook dat kost energie, tijd en ruimte. Begin je met Doen, dan weet je dat deuren zich naar dat doen gaan openen en mogelijkheden zich aandienen.

  3 Imagine…..
  Mensen zijn gewend in beelden te denken alhoewel heel veel mensen dat zijn vergeten. Beelden zijn vele malen krachtiger dan telkens weer jezelf ‘iets’ voorhouden. Wanneer je een beeld als doel hebt, dan werkt vanzelf alles naar dat beeld toe tot dat beeld zich heeft gemanifesteerd.

  4. Wees flexibel
  Vele wegen leiden naar Rome. Het kan zijn dat de weg naar dat beeld een hele kromme of onnavolgbare omweg is. Geniet van de reis en hetgeen je tegen komt. Dat maakt namelijk deel uit van je ervaren.

  5. Wees de enige…
  Wees de enige is een les die succesvolle mensen kennen. Enige als in de zin dat jouw beeld kan lijken op die van anderen maar uniek is. De enige die die weg loopt, niet die van anderen. De enige die weet hoe je ‘daar’ komt, niet anderen. De enige als tevreden zijn met jezelf en geen anderen nodig hebt tevreden te zijn. Ook hier geld dat als je weet dat ‘DAT’ zo is, je niet bezig bent in jezelf te geloven maar WEET.

  6. Geen Goed/Fout
  Succesvolle mensen redeneren niet in goed of fout. Hoogstens ‘een manier om…’ Zij verliezen geen tijd en energie door zichzelf dingen van en over anderen af te vragen en verwonderen zich graag hoe anderen hun weg bewandelen. Succesvolle mensen hebben geen tijd voor (ver)oordelen van anderen alleen hetgeen zijzelf doen en ondernemen. Omstandigheden en wegen zijn net zo uniek als deze succesvolle mensen zelf. Er kunnen overeenkomsten zijn maar net zo zijn die er niet.

  7. Succes is Gewoonte
  Pas als je oprecht jezelf bent en kent WEET je wat voor jou werkt en wat niet. Als dingen je goed af gaan zal je daarin steeds sterker worden door die een gewoonte te maken. Veel raden gewoonte af terwijl succesvolle mensen die wekl degelijk hebben en dat beseffen. Wat voor jou werkt moet je vooral gebruiken en inzetten, ook al hebben mensen om jou heen dan ook zo vaak ‘een andere mening’.

  8. Soort zoekt soort….
  Ook bij succesvolle mensen geld dit als elders. Dat betekend ook gewoon dat succesvolle mensen weten dat zij mensen tegen zullen komen die een zelfde weg en richting gaan. Dat betekend ook dat succesvolle mensen ook niet bang zijn afscheid te nemen van mensen die hen trachten met mening/visie te beperken. Soms is het goed afscheid te nemen van dingen die niet meer passen.

  9. Onbeperkt
  Er zijn geen wetten die je hoeft of moet volgen, geen type filosofie of religie waaraan je je zou moeten conformeren. Succesvolle mensen begrijpen dat de grootste rem het accepteren van beperken is. Beperken die overigens in 99% van de gevallen door anderen wordt opgelegd en die laatste procent, door jezelf gevolgd. Als je beperkingen afleert, heb je ook geen zin, tijd, energie je daarmee bezig te houden en ga je pas echt mogelijkheden zie.

  10 Zekerheden
  Succesvolle mensen kennen twee zekerheden. De dag dat je geboren wordt, de dag dat je dood zal gaan. Tussen die twee punten? Is er geen moeten, slechts de weg die JIJ Kiest! Niemand anders.

  Tijd om al die boeken en oneliners op een grote hoop te gooien en de brand erin te steken. Dan pas ga je echt naar jezelf kijken, volgens de bovenstaande regels van echte succesvolle mensen. Succes heeft tamelijk weinig te maken met geld, macht, eigendunk. Succes is alles wat jou lukt, volgens jouw eigen idee, smaak en beeld.

  Zo eenvoudig ….

Laat een reactie achter