Er zijn mensen die ondanks een hoge werkdruk, lange werkdagen en het spenderen van buitengewoon veel inspanning niet opbranden! Ze worden wel moe van al dat werken, alleen hun innerlijke motivatie zorgt er voor dat ze juist energie krijgen van wat ze doen. Bovendien hebben ze ook nog een leven naast hun werk waarvan ze kunnen genieten!

Bevlogen mensen bestaan, ondanks dat de burnout- en ziekteverzuimcijfers er de afgelopen jaren niet om liegen. Deze cijfers stijgen elk jaar weer volgens de diverse onderzoeken en dat betekent dat er een probleem is en deze wordt alsmaar groter. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die zwaar gestresst is of een burnout heeft. De kans is groot dat jij, die dit nu leest, een grote werkdruk ervaart of misschien zelf wel met een burnout thuis zit. In plaats van dat ik nu in ga op de stress, hou ik me graag bezig met het tegenovergestelde van stress. Waarom? Omdat ik geloof dat wat je aandacht geeft, groeit. Hier bedoel ik mee dat waar je gedachten naar uitgaan, dit invloed heeft op je hele doen en laten. De zaak van de positieve kant bekijken, zorgt er dan voor dat jij makkelijker je doel haalt. (Zie het andere artikel in het e-magazine). 

Hoe doen die bevlogen mensen dat? Gelukkig is er de afgelopen jaren een positieve stroming in de psychologie ontstaan. Dr Bakker en Dr Schaufeli zijn in Nederland de professoren die onderzoek naar Bevlogenheid doen. Laten we eerst kijken wat zij als kenmerken voor bevlogenheid definiëren, voordat ik dieper op dit onderwerp inga.

Dr Bakker en Dr Schaufeli hebben de kenmerken van bevlogenheid als volgt omschreven:

1. Bevlogen werknemers zijn proactief. Als zij vastlopen in hun werk, nemen ze initiatief om er wat aan te doen. Dit in tegenstelling tot opgebrande werknemers die zich een speelbal van de omstandigheden voelen en eerder passief afwachten.

2. Bevlogen werknemers genereren hun eigen positieve feedback. Ze complimenteren zichzelf, stellen kleine haalbare doelen die leiden naar een groter doel. Hierdoor voelen ze zich competent. Opgebrande werknemers blijken hiertoe niet in staat en zitten gevangen in een negatieve spiraal en voelen zich incompetent.

3. Bevlogen werknemers ervaren congruentie in wat zij belangrijk vinden en datgene waar de organisatie voor staat. Bij burnout komen deze wederzijdse waarden en normen niet overeen.

LET OP: Bevlogenheid en flow zijn niet hetzelfde. Op dit moment wordt er veel over de term flow gesproken. Jammergenoeg wordt deze term vaak anders geïnterpreteerd dan dat de onderzoeker bedoeld heeft. Daarom wil ik het nog apart benoemen. Bij flow gaat het om een momentane ‘piekervaring’ die veelal van korte duur is (minuten tot uren), terwijl het bij bevlogenheid meer om een tamelijk stabiele toestand gaat die over een veel langer verloop (weken tot maanden) varieert. Wel is het zo dat de kans op flow toeneemt bij bevlogenheid.

Hoe zorg jij voor meer bevlogenheid in je werk? Check de volgende factoren die sterk samenhangen met bevlogenheid.

1 – check je energiebronnen. De energiebronnen voor bevlogenheid zijn:

 • Sociale steun vragen

 • Feedback genereren

 • coaching ontvangen

 • voldoende regelmogelijkheden op het werk hebben

 • Taakvariatie hebben

 • leer- en loopbaanmogelijkheden

 • loopbaanperspectief hebben

Welke van deze factoren ontbreken er bij jou op dit moment? Welke genoemde zaken kunnen verbeterd worden, waardoor jij met meer plezier, energie en balans je werk ervaart? Kijk ook wat je aan je houding en denkpatroon kunt doen. Een voorbeeld is dat iemand het moeilijk vindt om te delegeren en alles zelf doet. Een oorzaak kan perfectionisme zijn. Alles zelf doen is onmogelijk. Vraag steun aan je collega’s en leidinggevende.

2 – Hoe is het met je persoonlijkheid gesteld? Bevlogen werknemers hebben de volgende persoonlijkheidstrekken:

 • Ze zijn emotioneel stabiel

 • Ze maken gebruik van hun extraverte kant

 • Ze hebben een zeer gedreven prestatiemotivatie

Heb je een goed beeld van jezelf en weet je wat je meer zou kunnen ontwikkelen? Als je een meer introverte voorkeur hebt, leer dan om meer te praten over wat je bezig houdt op je werk en niet alles voor jezelf te houden.

3 – Hoe is je werkattitude? Een bevlogen werkattitude omvat:

 • Arbeidstevredenheid

 • Persoonlijk initiatief

 • extra rolgedrag

 • organisatiebetrokkenheid

 • geringe verloopintentie

Hoe zit dat bij jou? Als je momenteel veel van deze factoren mist, wat zorgt er precies voor dat je dit niet zo ervaart? Past de afdeling of organisatie nog wel bij jou?

– Voor dit artikel heb ik me laten inspireren door het boek “De psychologie van arbeid en gezondheid” van Dr Wilmar Schaufeli en Dr Arnold Bakker. Zij zijn beide hoogleraar en expert op het gebied van burnout en bevlogenheid –

©2013 Katja van Gulick Coaching & Advies, alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Superleuk!  Zolang je deze informatie-“blurp”, met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Katja van Gulick Coaching & Advies”

 

 

Laat een reactie achter