De Myers-Briggs Type Indicator en de MBTI types

Hier lees je alles over de Myers-Briggs Type Indicator. De Myers-Briggs Type Indicator is het meest gebruikte psychologische persoonlijkheidsinstrument (GEEN test) ter wereld om jezelf te leren kennen. Het is het ideale startpunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling op het gebied van zelfkennis, groei, relaties, werk, teambuilding, leiderschap, stress, communicatie en conflictoplossingen.

Myers-Briggs Type IndicatorDe inhoud die je leest is geïnspireerd op vele bronnen, waaronder mijn vele eigen ervaringen bij inmiddels honderden mensen.

 

 

Inhoudsopgave:

1. Wat is de Myers-Briggs Type Indicator?

2.De Persoonlijkheidskenmerken

3.Waar kun je de Myers-Briggs Type indicator voor gebruiken?

4. Wat de Myers-Briggs Type Indicator NIET is: Hokjesdenken

5. ISFJ

6. ISTJ

7. ISTP

8. ISFP

9. ESTP

10. ESFP

11. ESTJ

12. ESFJ

13. INFJ

14. INTJ

15. INFP

16. INTP

17. ENFP

18. ENTP

19. ENFJ

20. ENTJ 

1. Wat is de Myers-Briggs Type Indicator?

Het MBTI-persoonlijkheidsmodel werd ontwikkeld door schoonmoeder Katherine Briggs en schoondochter Isabel Briggs Myers die geïnspireerd waren door Carl Jung en zijn boek “Psychology of the Selves” .

Jung, die een eigen praktijk had, zag steeds dezelfde patronen bij zijn patiënten. Met zijn enorme abstracte denkvermogen ontdekte hij de rode draad. Zo zag hij patronen bij extraversie en introversie. Hij zag ook hoe mensen beslissingen namen. Helaas maakte de academische taal van het boek het voor veel mensen moeilijk om te lezen en dus werden zijn theorieën niet erg wijdverbreid.

Gelukkig pakten Briggs & Myers het op. Zij hadden een sterke drive omJung’s theorie toegankelijk te maken voor iedereen! Deze drive had te maken met de Eerste Wereldoorlog. Zij wensten dat iedereen zonder oordeel met elkaar zouden omgaan. En dit is de zuivere intentie van de Myers Briggs Type Indicator.

De Myers-Briggs Type Indicator is ontstaan met de intentie dat mensen zichzelf beter leren kennen en zichzelf omarmen en daarmee ook andere mensen. Zonder oordeel.

Ik ben geen voorstander van de bekende online testen. De Myer Briggs Type Indicator is namelijk GEEN “test”. Het is een instrument om jezelf beter te leren kennen en dat doe je het beste met een gecertificeerde consultant die precies weet welke vragen aan je te stellen zodat jij zelf je eigen Type kunt ontdekken. Ondanks dat jij de vragenlijst zo veel mogelijk hebt beantwoord vanuit wie jij bent, kun jij nog zelf  niet altijd bewust zijn van hoe aangepast jij bent in je huidige leven. Vaak nemen we de “regels”en gewoontes uit onze jeugd voor normaal aan en passen we ons daar aan. Een consultant kan jou zo dicht mogelijk bij jezelf brengen. Jij kent jezelf het beste en je zelfontwikkeling begint bij een goed inzicht door goed na te denken (en te voelen) over jezelf.

 

2. De Persoonlijkheidskenmerken

De Myers- Briggs Type Indicator deelt je persoonlijkheid in in één van de zestien types. Deze types worden bepaald door vier dimensies. Die dimensies hebben elk twee voorkeuren, waarvan de één je de meeste energie geeft:

  • Waar haal je je energie vandaan? Extraversion en Introversion
  • Hoe verwerk jij informatie? Sensing en iNtuition
  • Hoe neem je beslissingen? Thinking en Feeling
  • Hoe organiseer jij je leven? Judging en Perceiving

Je gebruikt alle acht voorkeuren. Alleen is er bij elke dichotomie één jouw natuurlijke voorkeur. Net zoals jij je linker-en rechterhand allebei gebruikt, alleen heb je van nature een voorkeur voor of je rechterhand of voor je linkerhand.

Je type wordt geïdentificeerd door vier letters die ons vertellen welke functies een persoon gebruikt. Ik heb bijvoorbeeld het type ISFP, dus mijn vier letters betekenen dan ook:

I – Introvert
S – Sensing
F – Feeling
P – Perceiving

 

 

Verwar extraversie of introversie niet met verlegenheid of heel sociaal zijn! Zowel extraverte als introverte mensen kunnen heel sociaal zijn. Extraversion en Introversion gaan niet over sociabiliteit, het gaat over waar je je energie uit haalt.

Extraversion: Waar haal je je energie vandaan? Mensen met een extraverte voorkeur genieten van de buitenwereld van mensen en dingen. Daar krijgen ze energie van. Ze laden hun batterij als het ware op. Mensen met deze voorkeur hebben meestal behoefte aan het verwerken van gedachten, ideeën en ervaringen door middel van spraak. Ze kunnen dan hardop denken en tegelijkertijd de informatie op een rijtje krijgen voor zichzelf. Ook hebben ze de neiging om zich energiek te voelen door te praten en te doen, en vaak genieten ze van sociale omgevingen en voelen ze zich energiek door bij anderen te zijn. Af en toe willen ze alleen tijd, maar niet zo vaak als mensen met een introverte voorkeur

Introversion: Mensen met een introverte voorkeur halen hun energie meer uit hun binnenwereld. Ze kunnen zeker wel sociaal zijn en kunnen genieten van mensen en activiteiten. Ze laden alleen hun batterij anders op dan mensen met een extraverte voorkeur. Dat doen ze door alleen te zijn. Mensen met deze voorkeur hebben behoefte aan en verlangen naar een rustige tijd voor reflectie. Ze hebben de neiging om zich uitgeput te voelen door te veel praten of doen, en hebben tijd nodig om na te denken en te overwegen.  Over het algemeen denken ze en reflecteren ze voordat ze spreken, wat betekent dat als ze iets zeggen er over is nagedacht en dat het van waarde is. Ze hebben een sterke behoefte aan privacy.

Nog een laatste gedachte over de I/E voorkeur: Extraverte mensen zullen soms alleen tijd willen hebben en introverte mensen willen zich meestal niet de rest van hun leven helemaal alleen in een grot verstoppen. De meeste mensen hebben meer een mix van beide voorkeuren dan extreme extroverte of introverte mensen. Maar iedereen heeft een voorkeur, ook al is het maar een beetje, voor extraversie of introversie.

Meer lezen over Extraversion en Introversion?

 

 

Sensing en iNtuition 

Iedereen gebruikt Sensing en iNtuition. Je zult misschien wel beide herkennen in de omschrijving. Alleen net zoals je een voorkeur hebt voor je rechter- of linkerhand, zo heb je een voorkeur voor of de Sensing of iNtuition.

Sensing: Neem je informatie op via uw vijf zintuigen? Terwijl alle mensen dit tot op zekere hoogte doen, zijn de sensing voorkeuren zich vooral bewuster van wat er binnenkomt door middel van hun zintuigen. Dat is realistisch voor ze.  Ze zijn meer gericht op het heden en gebruiken die focus om praktische oplossingen te creëren. Mensen met een Sensing voorkeur denken lineair en houden niet van giswerk of abstracte theorieën. Ze houden ook meer van tradities. Een voorbeeld zijn de feestdagen die ze het liefst elk jaar op dezelfde manier vieren (“Zoals altijd”of “zoals het hoort”). Ze houden van concrete informatie, en zijn meestal heel nuchter.

iNtuition: Leef je in de wereld van theorieën en mogelijkheden? Ben je meer gericht op de toekomst dan op het heden? de N-persoonlijkheidstypen denken bij voorkeur aan wat er zou kunnen zijn, en zijn zeer fantasierijk. Ze hebben ook niet zoveel met tradities. De traditionele feestdagen hoeft voor hen niet te zijn, dat mag ook op een originele plek zijn.Ze denken in termen van connecties en krijgen voorgevoelens die hun beslissingen beïnvloeden. Ze houden van theorieën en giswerk en de wereld van symbolen en dromen.

 

 

Thinking en Feeling

Thinking en Feeling zijn de “oordelende” functies van de Myers-Briggs Type Indicator. Dat betekent dat ze bepalen hoe je beslissingen neemt. Een vooroordeel die mensen over Thinking hebben is dat deze voorkeur niet voelt en dat Feeling niet logisch kan nadenken. Thinking kan voelen en Feeling kan logisch nadenken. Je hebt beide voorkeuren, alleen eentje is jouw aangeboren voorkeur die je meer energie geeft. Hetzelfde kun je vergelijken met een voorkeur voor je linker-of rechterhand.

Thinking: Mensen met deze voorkeur zijn praktisch, logisch en gaan mee met wat zinvol is. Ze worden overtuigd door feiten, cijfers en statistieken en nemen meestal beslissingen door de voor- en nadelen af te wegen en zich te richten op de taak die voor hen ligt. Ze zijn heel duidelijk en kunnen bot zijn in hun manier van spreken. Alle mensen met een voorkeur voor Thinking hebben een gevoelsfunctie. Ze zullen meer vertrouwen op logica dan op persoonlijke gevoelens of emoties. Een voorbeeld is dat iemand met een Thinking voorkeur tijdens het geven presentatie meer gericht zal zijn op de inhoud en minder op wat de mensen in de zaal belangrijk vinden. Meestal vinden ze het niet erg dat er te veel conflicten zijn, zolang het maar onpersoonlijk is.

Feeling: Mensen met een voorkeur voor Feeling nemen beslissingen die gebaseerd zijn op hoe het voor anderen zal voelen. Ze zijn relatiegericht en hunkeren naar harmonie in elk besluitvormingsproces. Ze nemen de dingen persoonlijk op en richten zich op de emotionele impact van wat er gezegd wordt. Een voorbeeld is dat iemand met een Feeling voorkeur tijdens het geven van een presentatie meer gericht zal zijn op wat de mensen in de zaal belangrijk vinden. Ze kunnen emoties van andere mensen opnemen (Extraverte gevoelens) of zich zeer bewust zijn van hun eigen innerlijke gevoelens en waarden (Introverte gevoelens). Ze houden niet van conflicten en kritiek, maar kunnen zeer confronterend worden als een van hun waarden wordt bekritiseerd.

 

 

Judging en Perceiving

Bij deze voorkeuren van de Myers-Briggs Type Indicator gaat het om hoe georganiseerd of spontaan je bent. De volgende video legt zeer goed dit voorkeurstype uit.

 

 

Judging: Het is de man in de video. Hij maakt meteen een plan en houdt zich er aan. Hij werkt naar de afsluiting van een project, want dat geeft rust. Deze voorkeur wil graag dat beslissingen worden afgerond. Ze houden van plannen en het maken van to-do lijsten. Daar houden ze zich ook aan. Ze laten zich niet verleiden door wijzigingen tussendoor. Mensen met deze voorkeur houden van schema’s en weten wat er voor hen ligt, en kunnen het moeilijker hebben om spontaan te zijn of te genieten van verrassingen.Zo willen ze graag weten wat ze in het weekend gaan doen, zodat er wat gepland staat. Hun vakanties boeken ze het liefst ruim op tijd van tevoren, want dan is het geregeld en geeft ook voorpret.

Perceiving: Mensen met een Perceiving voorkeur laten graag hun opties open en wachten met het nemen van beslissingen tot ze alle alternatieven hebben onderzocht. Dit gedrag zag je bij de vrouw in de video. Ze zijn spontaner en improvisatorischer. Een gemaakte afspraak wijzigen is geen probleem voor ze. Het weekendprogramma laten ze graag open, ze bekijken liever op de dag zelf wat ze kunnen gaan doen. Ze hebben het moeilijker om strikte schema’s te volgen of snel beslissingen te nemen. Hun vakantie boeken ze het liefste op het laatste moment, anders voelen ze zich vast zitten.

Oké, dit zijn dan de acht voorkeuren van de Myers-Briggs Type Indicator. Je gebruikt ze alle acht, alleen er zijn dus vier waar jouw voorkeur ligt die jij hebt meegekregen bij je geboorte. Net zoals jouw natuurlijke voorkeur voor je rechter- of linkerkant. Vraag je af waar je energie zit. Wat ook heel goed helpt om te ontdekken waar jouw natuurlijke voorkeur ligt, is om te denken aan jouw jeugd. Wat deed je als kind uit jezelf?

Het ontdekken van je MBTI-type kan een langere reis zijn. Het zet je aan het denken waar jouw echte energie zit in jou.

 

3. Waar kun je de Myers-Briggs Type Indicator voor gebruiken?

Je kunt de Myers-Briggs Type Indicator voor zoveel vraagstukken gebruiken. Het is een zelfontwikkelingsinstrument en er is enorm veel onderzoek naar diverse vragen gedaan.

 

Jouw Zelfontwikkeling: Als jij weet waar je voorkeuren liggen, kun je krachtigere keuzes voor jezelf maken. Je weet hoe je stress kunt vermijden.Je begrijpt ook wat je ontwikkelpunten zijn en op welke sterke kanten jij de focus op kunt leggen, zodat je kunt excelleren.

 

Relaties: Als jij jezelf begrijpt, dan kun je automatisch ook de ander beter begrijpen. Je begrijpt de andere voorkeuren van de ander en hierdoor zal er een betere en begripvollere communicatie tussen elkaar ontstaan. Onnodige conflicten en ruis zal worden voorkomen. Heb je kinderen, dan zul je ze veel beter begrijpen en kun je ze helpen ontwikkelen tot sterke volwassenen die weten wat hun sterke kanten zijn. Je zult veel meer plezier hebben met je partner, ouders, familie, collega’s en vrienden!

 

Carrière: Doordat je weet waar je energie zit en waar je sterke kanten zijn, kun je een loopbaan kiezen die bij jou past. Wat zijn de taken die bij je passen, wat is jouw rol in een team en in wat voor kantooromgeving bloei jij op zijn een paar van de kenmerken die je ontdekt met de Myers-Briggs Type indicator.

 

Leiderschap en ondernemerschap: Wat voor type leider en of ondernemer ben je? Waar kun jij je het beste op focussen? Een leider en ondernemer zullen dicht bij hun mensen moeten staan in deze nieuwe tijden en de MBTI helpt je er het beste bij om jouw leider- en ondernemerschap te pakken en alles uit jezelf en je team te halen wat er in zit.

 

Teambuilding: Met de Myers-Briggs Type Indicator krijgt het team inzicht in zichzelf en alle anderen in het team. Je ontdekt de krachten en ontwikkelpunten van het team, zodat jullie kunnen exelleren.

 

En nog veel meer zoals communicatie, conflictstijlen en stressstijlen: Claim your life met de Myers-Briggs Type Indicator!

 

 

 

4. Wat de Myers-Briggs Type Indicator NIET is: Hokjesdenken

De grootste misvatting over de Myers-Briggs Type Indicator is dat je in een hokje wordt gestopt.

De MBTI geeft aan wat je natuurlijke voorkeur is. Net zoals jij bent geboren met een voorkeur voor je rechter- of linkerhand, zo ziet de MBTI dat jij ook geboren wordt met een voorkeur voor een persoonlijkheid. Daarmee zit je inderdaad wel in je hokje. Alleen in dat hokje van jouw MBTI-type zul je vanzelf merken dat anderen met hetzelfde type andere mensen zullen zijn dan jij!

Alleen al door jouw levenservaringen, aanpassingen in je leven heb je in je ontwikkeling ook ander gedrag geleerd wat soms net wat handiger bleek te zijn in sommige situaties. Kijk je naar andere mensen met hetzelfde type als jij, dan zul je gelijke dingen herkennen, alleen je zult dus ook veel verschillen zien ondanks dat je hetzelfde type hebt.

 

Ik heb zelf bijvoorbeeld een voorkeur voor de ISFP, en ik voel me ENFP als ik een training sta te geven. Daar geniet ik van en ik gebruik het dan ook heel bewust om bijvoorbeeld mijn creativiteit naar buiten te brengen om mensen te helpen. Ik voel me soms ook meer een INFP en ESFP. Ik val wel altijd terug op de ISFP. Dat is mijn basisvoorkeur. NOOIT als excuusgedrag, maar juist voor begrip voor mezelf. Jij gebruikt toch ook wel eens je linkerhand als je rechts bent?

Helaas zijn er mensen die hun type als excuus gebruiken voor hun gedrag. Dat is niet de bedoeling van dit instrument. Gebruik de Myers-Briggs Type Indicator als startpunt van het ontdekken van jouw potentieel, en niet als jouw beperking!

5.ISFJ

 De kernwoorden van de ISFJ zijn: Empathisch, compassievol, integer, down-to-earth.

Van alle Myers-Briggs Type Indicator types is de ISFJ het meest bereid zich op te offeren voor het welzijn van hun dierbaren.
Veel andere types zijn bereid om op substantiële wijze te helpen, maar het is in dit soort gevallen dat we een totale toewijding zien. Op hun best zetten zij de toon voor goede herinneringen.

ISFJ’ers bieden de beste service aan klanten en zijn degenen die zorgen. Ze weten persoonlijke details van de mensen om hen heen en ze weten van iedereen wat zij belangrijk vinden.  Het is belangrijk voor ze om de harmonie te houden en te zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen. Dat doen ze vooral op de achtergrond, zonder dat kenbaar te maken aan de buitenwereld.  Ze zijn harde werkers! De keerzijde hiervan is dat ze hard voor zichzelf kunnen zijn en zijn hierdoor bevattelijk worden voor een depressie.

Ze kunnen ook moeilijk “nee”zeggen en dat maakt dat ze zichzelf kunnen overbelasten. Vaak verbergen ze dit voor anderen om conflicten te voorkomen en ze hebben de neiging om de behoeften anderen boven zichzelf te stellen. Ze mogen leren om hun behoeften te identificeren en die serieus te nemen door hun grenzen aan te geven. Als ze dit niet doen kunnen ze overwerkt raken en kunnen anderen hen te veel als vanzelfsprekend gaan zien.

Ze kunnen eindeloos veel geduld hebben en zijn bereid om te vergeven (behalve verjaardagen en jubilea ;-))

6.ISTJ

 De kernwoorden van de ISTJ zijn: Oog voor details, integeriteit, loyaal, vastberaden en bedachtzaam. Ze voelen zich verantwoordelijk en voldoen aan hun plichten. Ze zijn het type met de meeste drive om iets te betekenen voor de groep.

Terwijl iemand met een N-voorkeur zich een enorm landschap kan visualiseren, kan een ISTJ-type zich een levendige voorstelling maken van elk detail van een boom, zoals het blad, de kleur, de spleet in de stam. Ze zijn stille en georganiseerde leiders die goed kunnen delegeren en de klus gewoon klaren.  Deze mensen zijn snel in staat om logische oplossingen voor problemen te bedenken en ze proberen zo objectief en eerlijk mogelijk te blijven bij het nemen van beslissingen. Zij helpen de mensen om hen heen en ze zijn eerlijke en harde werkers.

ISTJ’s geloven in wetten en tradities en verwachten hetzelfde van anderen. Daarom voelen ze zich niet op hun gemak als er wetten of regels worden overtreden. Ze moeten echt een goede reden hebben om buiten de regels en procedures te handelen. Als een ISTJ hun iNtuition- kant onvoldoende heeft ontwikkeld, kan het zijn dat ze overdreven geobsedeerd raken door structuur en er op staan om alles “volgens het boekje” te doen.

Omdat de ISTJ zo’n sterk plichtsbesef heeft, kan het voor hen moeilijk zijn om “nee” te zeggen als ze meer werk krijgen dan ze  aankunnen. Daarom werkt de ISTJ vaak lange uren en wordt er nog wel eens onbewust misbruik van gemaakt. Ze steken geen in dingen die voor hen niet zinvol zijn, of waarvoor ze geen praktische toepassing kunnen zien. ISTJ-types werken het liefst alleen, maar werken goed in teamverband als de situatie dat vereist. Ze zijn graag verantwoordelijk en vinden het leuk om in gezaghebbende posities te zitten

Hoewel ze de dingen over het algemeen zeer serieus nemen, hebben ze meestal ook een enorm gevoel voor humor en kunnen ze veel plezier hebben!

7. ISTP

 De kernwoorden van de ISTP zijn: Onbevreesd, avontuurlijk, loyaal, optimistisch,  snel handelen in crisis.

De ISTP heeft een avontuurlijke spirit. Dat merk je doordat ze houden van acties met adrenaline. Ook houden ze niet van regels, en ze leven graag volgens hun eigen regels. Ze kunnen snel verveeld raken en het zijn dan ook geen mensen die de hele dag achter een bureau zitten en lange termijnplanningen maken. Flexibel en spontaan reageren ze op wat er direct voor hen ligt. Ze hebben meestal sterke technische vaardigheden en kunnen effectief technisch leiding geven. Daarnaast richten ze zich op details en praktische zaken. Waar ze sterk in zijn is dat ze een uitstekend gevoel hebben voor waar de kansen liggen.

Ze begrijpen de details, waardoor ze snel en effectief beslissingen kunnen nemen. Ze zijn zeer goed in crisis-situaties.

ISTP’s zijn er van overtuigd dat mensen met rechtvaardigheid en eerlijkheid moeten worden behandeld. Hoewel ze de regels van het “Systeem” niet respecteren, volgen ze hun eigen regels en richtlijnen voor gedrag. Zij zullen niet deelnemen aan iets dat hun persoonlijke “regels” schendt. ISTP’s zijn uiterst loyaal en trouw aan “hun” mensen.

ISTP’s vinden het leuk om alleen te zijn, en hebben dat ook nodig, want dan kunnen ze de dingen in hun hoofd het duidelijkst uitzoeken. Deze mensen absorberen grote hoeveelheden onpersoonlijke feiten uit de buitenwereld, en sorteren die feiten en oordelen, wanneer ze alleen zijn. Ze zijn het gelukkigst als ze zich concentreren op actiegerichte taken die een gedetailleerde logische analyse en technische vaardigheid vereisen. ISTP’ers zijn trots op hun vermogen om de volgende juiste stap te zetten

Een valkuil van de ISTP is dat ze te weinig op hun eigen gevoelens letten. Ze wantrouwen ze zelfs en proberen ze te negeren, omdat ze moeite hebben om onderscheid te maken tussen emotionele reacties en waardeoordelen.

Al met al is de ISTP optimistisch, loyaal aan hun community en ze zullen nooit iemand verplichten aan regels.

8. ISFP

De kernwoorden van de ISFP zijn: Empatisch, mededogen, sterke observeerders, vriendelijk, origineel, onafhankelijk, creatief, artistiek, warm, compassievol, rustig en optimistisch. Als individualist hebben ze ruimte nodig en ze worden gedreven door sterke innerlijke waarden.

De ISFP heeft een sterke set van waarden, die ze consequent in hun leven proberen na te leven. Ze moeten het gevoel hebben dat ze hun leven leiden in overeenstemming met wat ze denken dat goed is, en ze zullen in opstand komen tegen alles wat in strijd is met dat doel. Ze kiezen waarschijnlijk voor banen en carrières die hen de vrijheid geven om te werken aan de realisatie van hun waardegerichte persoonlijke doelen.

ISFP’ers zijn over het algemeen stil en terughoudend, en moeilijk om goed te leren kennen. Deze persoonlijkheden houden hun ideeën en meningen voor zichzelf. Dat doen ze niet bij de mensen die ze het dichtst bij zich hebben. Ze zijn waarschijnlijk vriendelijk, zachtaardig en gevoelig in hun omgang met anderen. Graag willen ze bijdragen aan het gevoel van welzijn en geluk van mensen.  Geloven ze in een taak, dan stoppen ze er veel moeite en energie in.

ISFP’s hebben een sterke affiniteit met esthetiek en schoonheid. Ze zijn waarschijnlijk dierenliefhebbers en hebben een echte waardering voor de schoonheid van de natuur. Daarnaast zijn ze origineel en onafhankelijk en hebben behoefte aan persoonlijke ruimte. Ze waarderen mensen die de tijd nemen om de ISFP te begrijpen. Ook voelen ze zich erg fijn bij de mensen die de ISFP ondersteunen bij het nastreven van hun doelen. Belangrijk is, is dat de ISFP op hun eigen, unieke manier hun werk moeten doen.

Mensen die hen niet goed kennen, zien hun unieke manier van leven misschien als een teken van zorgelose luchthartigheid. Maar de ISFP neemt het leven  heel serieus, verzamelt voortdurend specifieke informatie en verschuift die door hun waardensysteem, op zoek naar verduidelijking en onderliggende betekenis.

ISFP’ers zijn  “doeners” en voelen zich meestal ongemakkelijk bij het theoretiseren van concepten en ideeën, tenzij ze een praktische toepassing zien. Ze leren het beste in een “hands-on” omgeving, en kunnen zich gemakkelijk vervelen met de traditionele lesmethoden, die het abstracte denken benadrukken. Zij houden niet van onpersoonlijke analyse, en voelen zich ongemakkelijk bij het idee om beslissingen te nemen die strikt op logica gebaseerd zijn. Hun sterke waardesystemen eisen dat beslissingen worden beoordeeld op basis van hun subjectieve overtuigingen, in plaats van op basis van enkele objectieve regels of wetten.

ISFP’ers zijn uiterst opmerkzaam en bewust van anderen. Ze verzamelen voortdurend specifieke informatie over mensen en proberen te ontdekken wat het betekent. Ze zijn meestal indringend en  nauwkeurig in hun perceptie van anderen.

ISFP’ers zijn warm en sympathiek. Ze geven oprecht om mensen en zijn sterk servicegericht in hun verlangen om te behagen. Ze hebben een ongewoon diepe bron van zorg voor degenen die dicht bij hen staan en zullen waarschijnlijk hun liefde tonen door middel van daden in plaats van woorden.

ISFP’ers hebben geen verlangen om anderen te leiden of te controleren, net zoals ze geen verlangen hebben om door anderen geleid of gecontroleerd te worden. Ze vinden dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn en hun eigen leven te leiden. Ze hebben ruimte en tijd alleen nodig om de omstandigheden van hun leven te beoordelen in het licht van hun waardensysteem en ze hebben waarschijnlijk respect voor de behoeften van anderen om hetzelfde te doen.

De ISFP zal zichzelf waarschijnlijk niet genoeg krediet geven voor de dingen die ze extreem goed doen. Hun sterke waardesystemen kunnen ertoe leiden dat ze intens perfectionistisch zijn, en dat ze zichzelf met onnodige hardheid beoordelen.

De ISFP heeft veel speciale gaven, vooral op het gebied van het creëren van artistieke zaken, en het onbaatzuchtig dienen van anderen. Het leven zal voor de ISFP waarschijnlijk niet erg gemakkelijk zijn, omdat ze het leven zo serieus nemen, maar ze hebben de middelen om hun leven en het leven van hun naasten rijkelijk lonende ervaringen te maken.

9. ESTP

 De kernwoorden van de ESTP zijn: Actiegerichte doeners, details,  adrenaline, goed in crisissituaties, out-going, enthousiast. De ESTP leeft in het hier-en-nu.

ESTP’ers pikken kleine aanwijzingen op die door de meeste andere types, zoals gezichtsuitdrukkingen en houding, volledig onopgemerkt blijven. Ze zijn meestal een paar stappen voor op de persoon waarmee ze omgaan. ESTP’ers gebruiken deze mogelijkheid om uit een situatie te halen wat ze willen.  De keerzijde is, is dat ze anderen gaan over-analyseren en zich daardoor onnodig zorgen kunnen maken.Als de ESTP heeft besloten dat er iets moet worden gedaan, dan hebben ze de houding van “doe het en ga verder met het..”. De ESTP heeft de neiging om hun eigen sterke geloof te hebben in wat goed en wat fout is, en zal zich hardnekkig aan hun principes houden.

Het zijn snelbewegende, snel pratende mensen die waardering hebben voor de fijnere dingen in het leven. Het kunnen gokkers of geld-verkwisters zijn. Ze zijn meestal erg goed in het vertellen en improviseren van verhalen. Deze actieve persoonlijkheden houden ervan om plezier te hebben en zijn leuke mensen om in de buurt te zijn. Soms kunnen ze kwetsend zijn voor anderen zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, omdat ze het effect van hun woorden op anderen over het algemeen niet kennen. Het is niet dat ze zich niet om mensen bekommeren, het is dat hun besluitvormingsproces geen rekening houdt met de gevoelens van mensen. Ze nemen beslissingen op basis van feiten en logica.

Het minst ontwikkelde gebied van de ESTP is hun intuïtieve kant. Ze zijn ongeduldig met theorie. Een ESTP zal toch soms sterke intuïties hebben die vaak ver van de basis liggen, maar soms zeer helder en positief zijn. De ESTP vertrouwt hun instincten niet en staat ook wantrouwig tegenover de intuïtie van anderen.

De ESTP heeft vaak problemen op school, met name in het hoger onderwijs, waar theorie belangrijker is. Dit type raakt verveeld met lessen waarin ze het gevoel hebben dat ze geen bruikbaar materiaal krijgen dat gebruikt kan worden om dingen gedaan te krijgen. De ESTP’er  mag dan briljant intelligent zijn, voor hen zal de school een moeilijke klus zijn.

De ESTP moet in beweging blijven, en doet het goed in carrières waar hij of zij niet beperkt of opgesloten is. Ze worden ook wel de ondernemers van de MBTI genoemd. ESTP’ers zijn zeer goede verkopers. Ze zullen verstikt raken en ongelukkig worden in de omgang met routineklussen. Deze mensen hebben een natuurlijke overvloed aan energie en enthousiasme, waardoor ze natuurlijke ondernemers zijn. Ze worden erg opgewonden over de dingen, en hebben het vermogen om anderen te motiveren tot opwinding en actie. Ook zijn ze actiegericht en nemen snel beslissingen. Al met al hebben ze buitengewone talenten om dingen op gang te brengen. Ze zijn meestal niet zo goed in het opvolgen van deze taken en laten deze misschien aan anderen over. Het beheersen van de kunst van het volgen is iets waar ESTP’ers speciale aandacht aan moeten besteden.

ESTP’ers zijn praktische, oplettende, vrolijke, spontane risiconemers met een uitstekend vermogen om snel een innovatieve oplossing voor een probleem te improviseren. Ze zijn enthousiast en leuk om bij te zijn en zijn een goede motivator. Als een ESTP hun echte talenten herkent en binnen die domeinen opereert, kunnen ze echt spannende dingen bereiken.

10. ESFP

 De kernwoorden van de ESFP zijn: Ongekende mogelijkheden, entertainers, teamplayer, mensen bij elkaar brengen, vriendschap en het leven vieren.

ESFP’ers hebben zeer sterke interpersoonlijke vaardigheden, en kunnen zich vaak in de rol van vredestichter bevinden. Omdat ze beslissingen nemen op basis van hun persoonlijke waarden, zijn ze meestal zeer sympathiek en begaan met het welzijn van andere mensen. Ze zijn meestal vrij gul en warm. Deze persoonlijkheden zijn zeer oplettend over andere mensen en lijken eerder dan anderen te voelen wat er mis is met iemand anders en reageren warm met een oplossing voor een praktische behoefte. De ESFP’ers kunnen een hekel hebben aan theorie en toekomstplanning.

Ze houden ervan om plezier te hebben. Als de ESFP hun denkkant niet genoeg heeft ontwikkeld zijn ze geneigd om te toegeeflijk te worden en meer belang te hechten aan onmiddellijke lol en voldoening dan aan hun plichten en verplichtingen. Valkuil is dat ze de langetermijngevolgen van hun acties negeren. Ze leven in het hier-en-nu.

Ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling en treden graag op voor mensen. Deze mensen zetten voortdurend een show op voor anderen om hen te vermaken en gelukkig te maken. De ESFP’ers zouden niets liever willen dan dat het leven een doorlopend feest is, waarin ze de rol van de fun-loving gastvrouw of gastheer spelen.

ESFP’ers houden van mensen en iedereen houdt van een ESFP. Een van hun grootste gaven is hun algemene acceptatie van iedereen. Ze zijn vrolijk en enthousiast, en oprecht. Een ESFP is altijd warm en gul, en ze behandelen iedereen over het algemeen als een vriend. Maar als een ESFP eenmaal niet zo blij is, zal het waarschijnlijk een zeer sterk en koppig oordeel vellen over de persoon die ze heeft “afgewezen”. Ze zijn in staat om in zo’n situatie een diepe afkeer te hebben.

De ESFP is een geweldige teamspeler. Hij of zij zal waarschijnlijk geen problemen of ophef veroorzaken en zal waarschijnlijk de leukste omgeving creëren om de klus te klaren. ESFP’ers zullen het beste doen in carrières waarin ze in staat zijn om hun uitstekende menselijke vaardigheden te gebruiken, samen met hun vermogen om ideeën in gestructureerde vormen te krijgen. Aangezien het snelle individuen zijn die van nieuwe ervaringen houden, moeten ze kiezen voor een carrière die veel diversiteit biedt of vereist, maar ook voor mensvaardigheden.

De ESFP’ers zullen waarschijnlijk zeer praktisch zijn, hoewel ze een hekel hebben aan structuur en routine. Zij houden ervan “mee te gaan met de stroom” en vertrouwen op hun vermogen om te improviseren in elke situatie die hun wordt voorgelegd. Ze leren het beste met “hands-on” ervaring, in plaats van door het bestuderen van een boek. Ze voelen zich ongemakkelijk bij de theorie. Als een ESFP hun intuïtieve kant niet heeft ontwikkeld, kunnen ze de neiging hebben om situaties te vermijden die veel theoretisch denken met zich meebrengen, of die complex en dubbelzinnig zijn. Om deze reden kan een ESFP problemen hebben op school. Aan de andere kant doet het ESFP het heel goed in situaties waarin ze mogen leren door interactie met anderen, of waarin ze “al doende leren”.

Als een ESFP veel stress heeft, dan komen er veel negatieve gedachten en mogelijkheden. Als optimistisch individu dat in de wereld van de mogelijkheden leeft, kunnen ze moeilijk dealen met negatieve mogelijkheden. In een poging om deze gedachten te bestrijden, zullen ze waarschijnlijk met eenvoudige, globale verklaringen komen om het probleem weg te verklaren. Deze simplistische verklaringen kunnen wel of niet echt tot de aard van het probleem komen, maar zo komen er wel goed overheen.

ESFP’ers houden, door hun Sensing voorkeur, van esthetische schoonheid. Als ze de middelen hebben, moeten ze waarschijnlijk veel mooie bezittingen hebben en een prachtige ingerichte woning. Ze hebben waarschijnlijk een sterke waardering voor de fijnere dingen in het leven, zoals goed eten en goede wijn.

11. ESTJ

De Kernwoorden van de ESTJ zijn: Harde werkers, snelle denkers, snelle doeners, direct, leiderschap, organisatie, detail, verantwoordelijk. De ESTJ is een kampioen in dingen gedaan te krijgen. Door de ESTJ-types in onze samenleving hebben we bijvoorbeeld grote gebouwen en bruggen in onze wereld.

De ESTJ leeft in het hier-en-nu. Ze houden hun omgeving in de gaten om te kijken of alles soepel en georganiseerd verloopt. Ook hebben ze sterke normen en overtuigingen. Dit type verwacht van anderen dat die daar ook aan voldoen.  Daarnaast  houden ze van competitie en willen snel resultaat.

Vaak nemen ze als vanzelf de leiding op zich. Ze zijn zelfverzekerd en kunnen agressief zijn. Het zijn mensen met een duidelijke visie en weten waar ze naar toe willen. ESTJ’ers zijn zeer getalenteerd in het bedenken van systemen en actieplannen, en in het kunnen zien welke stappen er genomen moeten worden om iets gedaan te krijgen.Ze kunnen soms zeer veeleisend en kritisch zijn, omdat ze zulke sterke overtuigingen hebben en zich zonder terughoudendheid zullen uiten als ze het gevoel hebben dat iemand niet aan hun normen voldoet. Je weet wel wat je aan ze hebt, want de ESTJ is heel eenvoudig en eerlijk.

De ESTJ moet oppassen voor de neiging om te rigide te zijn en te detailgeoriënteerd te worden. Omdat ze veel belang hechten aan hun eigen overtuigingen, is het belangrijk dat ze  rekening houden met de input en meningen van anderen en dat ze die ook waarderen. Als ze hun Feeling kant verwaarlozen, kunnen ze een probleem hebben met het vervullen van andermans behoefte aan intimiteit, en kunnen ze onbewust de gevoelens van mensen kwetsen door logica en redenering toe te passen op situaties die meer emotionele gevoeligheid vereisen.

Hoewel de ESTJ normaal gesproken zeer verbaal is en geen enkel probleem heeft om zich uit te drukken, hebben ze het moeilijk om onder stress hun gevoelens onder woorden te brengen en te communiceren met anderen.

De ESTJ doet veel moeite in bijna alles wat ze doen. Ze zullen alles doen wat ze denken dat ze moeten doen in hun werk en relaties met een goede hoeveelheid energie. Hij of zij is consciëntieus, praktisch, realistisch en betrouwbaar. Hoewel de ESTJ plichtsgetrouw alles zal doen wat belangrijk is om te werken aan een bepaald doel of doel, is het mogelijk dat zij het belang van doelen die buiten hun praktisch bereik liggen niet altijd inzien of waarderen. Als de ESTJ echter in staat is om de relevantie van dergelijke doelen voor praktische zaken te zien, kun je er zeker van zijn dat ze er alles aan zullen doen om doelen te halen.

De ESTJ is het meest gewenste type in onze Westerse Samenleving. Ze nemen hun verplichtingen serieus en volgen hun eigen regels van een goede burger. ESTJ vindt het leuk om met mensen om te gaan en houdt ervan om plezier te hebben. ESTJ’s kunnen zeer luidruchtig en leuk zijn op sociale evenementen!

12. ESFJ

 De kernwoorden van de ESFJ zijn: Compassievol, gul, vriendelijk, warm, energiek, servicegericht, details, motivator, productief en ze helpen graag. Ze zijn de grootste helpers van alle MBTI-types.

De ESFJ ‘er houdt van mensen. Ze kunnen het beste in anderen naar boven halen. Ze kunnen mensen lezen en hun standpunt gebruiken.Ze gebruiken details om het anderen aangenaam te maken. Mensen zijn graag in de buurt van de ESFJ omdat ze anderen zich goed laten voelen.

ESFJ’s zijn warm en energiek. Ze hebben de goedkeuring van anderen nodig om zich goed te voelen. Dit type raakt gekwetst door onverschilligheid en begrijpt onvriendelijkheid niet.  Waardeer ze om wie ze zijn en wat ze geven. Ze zijn erg gevoelig voor anderen en geven vrijelijk praktische zorg. ESFJ’s zijn zulke zorgzame mensen, dat ze soms moeite hebben om een moeilijke waarheid over iemand om wie ze geven te zien of te accepteren.

DE ESFJ voelt zich verantwoordelijk en ze zijn betrouwbaar. Ze zien eerder dan anderen wat er gedaan moet worden en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Ze genieten van dit soort taken en zijn er zeer goed in.

De waarden die de ESFJ heeft, worden uit hun externe omgeving gehaald. Ze halen hun waarden niet uit zichzelf. Ze doen er alles aan om de waarden van de omgeving na te leven. Als ze in een fijne omgeving zijn opgegroeid kunnen zij zich ontwikkeld hebben tot de gulste, meest vriendelijke en verzorgende mensen. ESFJ’ers die dit voordeel niet hebben gehad, kunnen zich ontwikkelen tot mensen met twijfelachtige waarden. Voor de ESFJ is het een uitdaging om hun eigen afwegingen te maken in een eigen intern waardensysteem, en zij zullen dan bepaalde misstappen die zij dan maken, rechtvaardigen volgens het scheve waardensysteem van hun omgeving. In het ergste geval kunnen zij manipuleren omdat ze enorm geliefd zijn bij mensen. Hun intuïtie is niet goed genoeg ontwikkeld om de grotere gevolgen te overzien.

De ESFJ houdt van een gestructureerde en goed georganiseerde omgeving. Ze geloven in de wetten van het gezag en houden zich er aan. Ze zijn traditioneel ingesteld en doen liever geen out-of-the-box zaken. Dat zal ze onveilig laten voelen en het geeft ze controle. Ze zijn geneigd om snel regels te accepteren, want dat geeft ze veiligheid.

Is een ESFJ onzeker, dan kunnen ze zich richten op het verzorgen en pleasen van anderen. Ze kunnen ook op die manier controle over een situatie proberen te krijgen.

ESFJ’ers zijn op hun best warm, sympathiek, behulpzaam, coöperatief, tactvol, nuchter, praktisch, grondig, consequent, georganiseerd, enthousiast en energiek. Ze genieten van traditie en veiligheid, en zoeken een stabiel leven dat rijk is aan contact met vrienden en familie.

 

13. INFJ

 De kernwoorden van de INFJ zijn: Mystiek, intelligent, empatisch, zeer intuïtief, hoge standaard, kunnen mensen lezen, sensitief, diepe inzichten, creatief, artistiek, helpers, filosoof. Slechts 1% van alle onderzochte MBTI-types zijn INFJ. Een zeldzaam type dus.

INFJ’ers hebben een scherp inzicht in mensen en situaties. Ze krijgen “gevoelens” over dingen en begrijpen ze intuïtief. Als een extreem voorbeeld, sommige INFJ’s melden ervaringen van psychische aard, zoals het krijgen van sterke gevoelens over het feit dat er een probleem is met een geliefde, en later ontdekken dat ze een auto-ongeluk hebben gehad. Dit is het soort dingen die andere types kunnen verachten en bespotten, en de INFJ zelf begrijpt hun intuïtie niet echt op een niveau dat verwoord kan worden. Bijgevolg zijn de meeste INFJ’ers beschermend voor hun innerlijke zelf, door alleen te delen wat ze ervoor kiezen om te delen wanneer ze ervoor kiezen om het te delen. Het zijn diepe, complexe individuen, die vrij privé zijn en doorgaans moeilijk te begrijpen. INFJ’ers houden een deel van zichzelf tegen, vanwege de “pijn” die ze als kind met hun gave hebben gehad. Daardoor kunnen ze geheimzinnig overkomen.

De INFJ is zowel warm als complex. INFJ’ers hebben een speciale plaats in in het hart van mensen waar ze dicht bij staan, die in staat zijn om hun speciale gaven en de diepte van hun zorg te zien. INFJ’ers maken zich zorgen om de gevoelens van mensen en proberen vriendelijk te zijn om niemand pijn te doen. Ze zijn erg gevoelig voor conflicten en kunnen dit niet goed verdragen. Situaties die beschuldigd worden van conflicten kunnen de normaal gesproken vreedzame INFJ in een staat van onrust of woede brengen. Ze kunnen de neiging hebben om conflicten in hun lichaam te internaliseren en gezondheidsproblemen ervaren wanneer ze onder veel stress staan.

De INFJ heeft sterke intuïtieve vermogens, en dat maakt dat ze vooral vertrouwen ze op hun eigen instincten. Dit kan resulteren in een INFJ koppigheid en de neiging om de mening van anderen te negeren. Zij geloven echt dat ze gelijk hebben.

Aan de andere kant is dit Myers-Briggs Type Indicator Type een perfectionist die betwijfelt of ze hun volledige potentieel waarmaken. INFJ’ers zijn zelden volledig in vrede met zichzelf, want er is altijd iets anders dat ze zouden moeten doen om zichzelf en de wereld om hen heen te verbeteren. Ze geloven in constante groei en nemen niet vaak de tijd om te genieten van hun prestaties. Ze hebben sterke interne waarden en moeten hun leven leiden in overeenstemming met wat zij juist vinden. Uit respect voor het Feeling aspect van hun persoonlijkheid, zijn INFJ’ers in sommige opzichten zachtaardig en gemakkelijk in hun leven.

INFJ is een natuurlijke verzorger; geduldig, toegewijd en beschermend. Ze zijn liefdevolle ouders en hebben meestal een sterke band met hun nakomelingen. Ook hebben ze hoge verwachtingen van hun kinderen en zetten hen ertoe aan om zo goed mogelijk te zijn. Dit kan zich soms uiten in het feit dat de INFJ hardnekkig en koppig is. Maar over het algemeen krijgen kinderen van dit Myers-Briggs Type Indicator type een toegewijde en oprechte ouderlijke begeleiding, gecombineerd met diepe zorg.

Op de werkvloer verschijnt de INFJ meestal op plaatsen waar ze creatief en enigszins zelfstandig kunnen zijn. Ze hebben een natuurlijke affiniteit met kunst en velen blinken uit in de wetenschappen, waar ze gebruik maken van hun intuïtie.

INFJ’ers zijn ook te vinden in servicegerichte beroepen. Ze zijn niet goed in het omgaan met minutia of zeer gedetailleerde taken. De INFJ vermijdt dit soort dingen, of gaat naar het andere uiterste en raakt gehuld in de details, zodat ze het grote geheel niet meer kunnen zien. Een INFJ die de weg is ingeslagen van het zorgvuldig omgaan met details, kan zeer kritisch zijn over andere personen die dat niet zijn.

Het INFJ individu is begaafd op een manier die andere Myers-Briggs Type Indicator types niet begaafd zijn. Het leven is niet per se gemakkelijk voor de INFJ, maar ze zijn wel in staat tot een grote diepgang van gevoel en persoonlijke prestatie.

14.INTJ

 De kernwoorden van de INTJ zijn: Intellectueel, snelle denkers, hoge standaarden, ontdekkers, vooruitziende blik, efficiënt, innovatief, nieuwe theorieën ontwikkelen. Uitvinders. Wetenschappers.

Hun geest verzamelt voortdurend informatie en maakt er associaties over. Ze zijn enorm inzichtelijk en begrijpen meestal heel snel nieuwe ideeën. Hun primaire belang is echter niet het begrijpen van een concept, maar het toepassen van dat concept op een nuttige manier.  INTJ’ers zijn gedreven om tot conclusies te komen over ideeën. Kun je voorstellen dat Albert Einstein en Stephen Hawking een INTJ-persoonlijkheid hebben? Hun behoefte aan iets tot een einde brengen en organisatie vereist dat zij actie ondernemen.

INTJ’ers zijn uitstekende wetenschappers. Een INTJ-wetenschapper geeft een geschenk aan de maatschappij door hun ideeën in een bruikbare vorm te brengen die anderen kunnen volgen. Het is niet gemakkelijk voor de INTJ om hun interne beelden, inzichten en abstracties tot uitdrukking te brengen. De interne vorm van de gedachten en concepten van de INTJ is sterk geïndividualiseerd, en is niet gemakkelijk te vertalen naar een vorm die anderen zullen begrijpen. De INTJ is echter gedreven om hun ideeën te vertalen naar een plan of systeem dat meestal gemakkelijk verklaarbaar is, in plaats van een directe vertaling van hun gedachten te doen. Zij zien meestal niet de waarde van een directe uiting van hun visie en zullen ook moeite hebben met het uitdrukken van hun ideeën, die niet-lineair zijn. Echter, hun extreem respect voor kennis en intelligentie zal hen motiveren om zichzelf uit te leggen aan een ander.

INTJ’ers zijn ambitieuze, zelfbewuste, weloverwogen en langeafstandsdenkers. Veel INTJ’ers komen terecht in technische of wetenschappelijke activiteiten, hoewel sommigen genoeg uitdaging vinden binnen de bedrijfswereld op gebieden die organisatie en strategische planning impliceren. Zij houden niet van rommel en inefficiëntie, en alles wat verward of onduidelijk is. Zij hechten veel waarde aan duidelijkheid en efficiëntie, en zullen enorme hoeveelheden energie en tijd steken in het consolideren van hun inzichten in gestructureerde patronen.

Het belang van de INTJ is om beslissingen te nemen, oordelen te uiten en alles wat ze tegenkomen in een begrijpelijk en rationeel systeem te plaatsen. Ze zijn dus snel in staat om uitspraken te doen. Vaak hebben ze een zeer geëvolueerde intuïtie en zijn ze ervan overtuigd dat ze gelijk hebben. Tenzij ze hun intuïtief begrip aanvullen met een goed ontwikkeld vermogen om hun inzichten te uiten, kunnen ze vaak verkeerd begrepen worden. In deze gevallen hebben INTJ’ers de neiging om misverstanden te wijten aan de beperkingen van de andere partij, in plaats van aan hun eigen moeilijkheden om zich uit te drukken. Deze neiging kan ertoe leiden dat de INTJ de inbreng van anderen te snel van zich afschuift en dat zij over het algemeen arrogant en elitair wordt.

Andere mensen kunnen het moeilijk hebben om dit Myers-Briggs Type Indicator type te begrijpen. Zo kunnen zij ze als afstandelijk en terughoudend zien. Inderdaad, de INTJ is niet overdreven demonstratief voor hun genegenheid en zal waarschijnlijk niet zoveel lof of positieve steun geven als anderen nodig hebben of wensen. Dat betekent niet dat hij of zij niet echt genegenheid of achting voor anderen heeft, ze hebben gewoonweg niet de behoefte om het uit te drukken. Anderen kunnen ten onrechte de INTJ zien als een starre en in hun manier van werken. Niets is minder waar, want de INTJ is vastbesloten om altijd de objectieve beste strategie te vinden om hun ideeën uit te voeren. De INTJ staat meestal open voor een alternatieve manier om iets te doen.

15. INFP

 De kernwoorden van de INFP zijn: Waarden, Compassievol, diepe inzichten, snelle luisteraars, idealist, langzame sprekers, individualist, conflictmijdend, moeite met beslissingen maken. INFP’ers willen de wereld een betere plek maken voor de mensen.

INFP’ers vertrouwen sterk op hun intuïtie om mensen te leiden, en gebruiken hun ontdekkingen om voortdurend op zoek te gaan naar waarde in het leven. Ze zijn op een continue missie om de waarheid en de betekenis van de onderliggende dingen te vinden. Elke ontmoeting en elk stukje kennis dat wordt opgedaan, wordt gezeefd door hun waardesysteem, en wordt geëvalueerd om te zien of het potentieel heeft om de INFP te helpen hun eigen weg in het leven te definiëren of te verfijnen. Het doel aan het eind van het pad is altijd hetzelfde – de INFP is gedreven om mensen te helpen en de wereld tot een betere plek te maken.

INFP’ers zijn goede luisteraars en stellen mensen op hun gemak. Hoewel ze misschien terughoudend zijn in het uiten van emoties, hebben ze een zeer diepe bron van zorg en zijn ze oprecht geïnteresseerd in het begrijpen van mensen. Deze oprechtheid wordt door anderen gevoeld, waardoor de INFP een gewaardeerde vriend en vertrouwenspersoon is. Een INFP kan behoorlijk warm zijn met mensen die hij of zij goed kent.

Dit Myers-Briggs Type Indicator type is conflictmijdend. Als ze iets onder ogen moeten zien, zullen ze het altijd benaderen vanuit het perspectief van hun gevoelens. In conflictsituaties hechten INFP’ers weinig belang aan wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft. Ze richten zich op de manier waarop het conflict hen laat voelen, en het maakt hen niet echt uit of ze gelijk hebben of niet. Ze willen zich niet slecht voelen. Deze eigenschap maakt hen soms irrationeel en onlogisch in conflictsituaties. Aan de andere kant zijn INFP’ers zeer goede bemiddelaars en zijn ze typisch goed in het oplossen van andermans conflicten, omdat ze intuïtief de perspectieven en gevoelens van mensen begrijpen en hen echt willen helpen.

INFP’ers zijn flexibel en ontspannen, totdat een van hun waarden wordt geschonden. Als hun waarden worden bedreigd, kunnen ze agressieve verdedigers worden, die gepassioneerd voor hun zaak vechten. Hoewel ze niet detailgeoriënteerd zijn, zullen ze elk mogelijk detail met vastberadenheid en kracht behandelen wanneer ze zich inzetten voor hun “zaak”.

INFP’s houden niet van harde feiten en logica. Hun focus op hun gevoelens en de mens maakt het moeilijk voor hen om met onpersoonlijke oordelen om te gaan. Ze begrijpen of geloven niet in de geldigheid van een onpersoonlijk oordeel, waardoor ze er van nature niet goed mee kunnen omgaan. De meeste INFP’ers van de Myers-Briggs Type Indicator zullen onpersoonlijke analyse vermijden, hoewel sommigen dit vermogen hebben ontwikkeld en in staat zijn om heel logisch te zijn. Onder stress is het niet ongewoon voor INFP’ers om harde logica te misbruiken in het heetst van de strijd, waarbij ze feiten na (vaak onnauwkeurige) feiten in een emotionele uitbarsting weggooien.

INFP’ers hebben zeer hoge standaarden en zijn perfectionistisch. Daardoor zijn ze meestal hard voor zichzelf en geven ze zichzelf niet genoeg krediet. INFP’ers kunnen problemen hebben met het werken aan een project in een groep, omdat hun normen waarschijnlijk hoger zijn dan die van andere leden van de groep. In groepssituaties kunnen ze een “controle”-probleem hebben. De INFP moet werken aan het in evenwicht brengen van hun hoge idealen met de eisen van het dagelijks leven. Zonder het oplossen van dit conflict zullen ze nooit gelukkig zijn met zichzelf en kunnen ze verward en verlamd raken over wat ze met hun leven moeten doen.

INFP’ers zijn vaak getalenteerde schrijvers. Ze zijn misschien vreemd en ongemakkelijk om zich verbaal uit te drukken, maar ze hebben een geweldig vermogen om te definiëren en uit te drukken wat ze op papier voelen. INFP’ers komen ook vaak voor in de sociale dienstverlening, zoals counseling of onderwijs. Ze zijn op hun best in situaties waarin ze zich inzetten voor het algemeen belang en waarin ze geen harde logica hoeven te gebruiken.

 

16. INTP

 De kernwoorden van de INTP zijn: enorme nieuwsgierigheid, innovatief, honger naar kennis, nieuwe methoden creëren, signaleren inconsistenties, theorie. Pionier.

De INTP leeft in de wereld van de theorie.  Ze waarderen kennis boven alles en ze smullen van theorieën om vervolgens daaruit hun eigen perfecte methode uit te kunnen ontwikkelen. Dit MBTI-type leeft leven vooral in de eigen geest, heeft het vermogen om moeilijke problemen te analyseren, patronen te identificeren en met logische verklaringen te komen. Zij zijn de “verstrooide professoren”, die veel waarde hechten aan intelligentie en het vermogen om logica toe te passen op theorieën om oplossingen te vinden. De INTP’er is zo sterk gedreven om problemen om te zetten in logische verklaringen, dat ze een groot deel van hun leven in hun eigen hoofd leven, en misschien minder belang of waarde hechten aan de buitenwereld.

INTP ‘ers zoeken patronen en logische verklaringen voor alles wat hen interesseert. Ze zijn meestal zeer slim en kunnen objectief kritisch zijn in hun analyse. Wat houden ze van nieuwe ideeën en wat worden ze enthousiast over abstracties en theorieën!  Mensen met dit type houden ervan om deze concepten met anderen te bespreken. Ze lijken misschien “dromerig” en ver van anderen af, omdat ze veel tijd in hun hoofd doorbrengen met het overdenken van theorieën. Geef ze geen routinematig werk- ze bouwe veel liever complexe theoretische oplossingen, en de implementatie van het systeem moet aan anderen worden overlaten.

Dit Myers-Briggs Type Indicator type houdt er niet van om mensen te leiden of te controleren. Ze zijn zeer tolerant en flexibel in de meeste situaties, tenzij een van hun overtuigingen is geschonden of uitgedaagd, in welk geval ze een zeer rigide houding kunnen aannemen.

De INTP is waarschijnlijk erg verlegen als het gaat om het ontmoeten van nieuwe mensen. Aan de andere kant is de INTP zeer zelfverzekerd en kuddevorming rond mensen die ze goed kennen, of bij het bespreken van theorieën die ze volledig begrijpen.

De INTP heeft geen begrip of waarde voor beslissingen die op basis van persoonlijke subjectiviteit of gevoelens worden genomen. Ze streven er voortdurend naar om logische conclusies te trekken voor problemen. INTP’ers begrijpen niet het belang van het toepassen van subjectieve emotionele overwegingen bij beslissingen. Om deze reden zijn INTP’ers meestal niet afgestemd op hoe mensen zich voelen en zijn ze van nature niet goed toegerust om aan de emotionele behoeften van anderen te voldoen.

De INTP zal moeite hebben met het geven van de warmte en steun die soms nodig is in intieme relaties. Als de INTP zich niet bewust van de waarde van andermans gevoelens, kan hij of zij te kritisch en sarcastisch worden met anderen. Dit Myers-Briggs Type Indicator type heeft een plaats nodig voor zichzelf  die hun sterkste capaciteiten ondersteunt, anders kunnen ze over het algemeen negatief en cynisch worden. Het is nodig dat de INTP hun Sensing kant voldoende heeft ontwikkeld, anders kunnen ze zich niet bewust worden van hun omgeving. Wat moeite geeft met het uitvoeren van onderhoudstaken. Dan kun je denken aan taken zoals het betalen van de rekening en het aankleden op de juiste manier.

De INTP is meestal zeer onafhankelijk, onconventioneel en origineel. Het is niet waarschijnlijk dat ze veel waarde hechten aan traditionele doelen zoals populariteit en veiligheid. Ze hebben meestal complexe karakters, en kunnen de neiging hebben om rusteloos en temperamentvol te zijn. Ze zijn sterk vernuftig en hebben onconventionele denkpatronen waardoor ze  ideeën op nieuwe manieren kunnen  analyseren. Bijgevolg zijn er veel wetenschappelijke doorbraken in de wereld gemaakt door de INTP.

De INTP is op zijn best als hij zelfstandig aan zijn theorieën kan werken. Als hij een omgeving krijgt die zijn creatieve genialiteit en mogelijke excentriciteit ondersteunt, kan de INTP werkelijk opmerkelijke dingen bereiken. Dit zijn de pioniers van nieuwe gedachten in onze samenleving.

17. ENFP

 De kernwoorden van de ENFP zijn: warm, energiek, enthousiast, betrokken, inspirerend, verbeeldend, avontuurlijk, authentiek, mogelijkheden, creatief en artistieke zelfexpressie.

ENFP’s zijn de warme, enthousiaste mensen van de Myers-Briggs Type Indicator en ze zijn meestal zeer slim en vol potentieel. Ze leven in de wereld van de mogelijkheden, en kunnen zeer gepassioneerd en enthousiast worden. Hun enthousiasme geeft hen het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren, meer dan bij de andere Myers-Briggs Type Indicator types.  ENFP’erskunnen overal hun weg in of uit praten. Dit type houdt van het leven, ziet het leven als een bijzonder geschenk en streeft ernaar om er het beste uit te halen.

Ze kunnen in hun leven verschillende loopbanen doorlopen. Voor de buitenwereld lijkt de ENFP misschien richtingsloos en zonder doel, maar ENFP’ers zijn eigenlijk vrij consistent. Een voorbeeld  hiervan is dat ze een sterk gevoel van waarden hebben waarmee ze hun hele leven lang leven lang leven. Alles wat ze doen moet in overeenstemming zijn met hun waarden.

Een ENFP moet het gevoel hebben dat ze hun leven als hun ware Zelf leven.  Ze zien betekenis in alles en zijn voortdurend op zoek naar het aanpassen van hun waarden om innerlijke rust te bereiken. Ze zijn zich voortdurend bewust van het contact met wie zijn zijn. Ook zijn ze een beetje bang om het contact met zichzelf te verliezen. Omdat emotionele opwinding meestal een belangrijk onderdeel van het leven van de ENFP is, is de ENFP meestal een intens individu, met sterk geëvolueerde waarden.

Een ENFP heeft een uitdaging in het afmaken van hun projecten. ENFP’ers hebben tijd nodig om zichzelf te centreren. Van daar uit kunnen ze er dan voor zorgen dat ze zich in een richting bewegen die in overeenstemming is met hun waarden. ENFP’s die gecentreerd blijven, zullen meestal vrij succesvol zijn in hun inspanningen. Anderen kunnen de gewoonte krijgen om een project te laten vallen wanneer ze enthousiast worden over een nieuwe mogelijkheid, en zo bereiken ze nooit de grote prestaties die ze kunnen bereiken.

De meeste ENFP’ers beschikken over grote menselijke vaardigheden. Ze zijn oprecht warm en geïnteresseerd in mensen en hechten veel belang aan hun interpersoonlijke relaties. ENFP’ers hebben bijna altijd een sterke behoefte om gewaardeerd te worden. Soms is een ENFP, vooral op jongere leeftijd, meestal “oprecht” en onoprecht en in het algemeen “overdrijft” in een poging om geaccepteerd te worden. Zodra een ENFP echter heeft geleerd om een evenwicht te vinden tussen hun behoefte om trouw te zijn aan zichzelf en hun behoefte aan acceptatie, blinken ze uit in het naar voren brengen van het beste in anderen en zijn ze erg geliefd. Ze hebben een uitzonderlijk vermogen om een persoon na een zeer korte periode van tijd intuïtief te begrijpen en gebruiken hun intuïtie en flexibiliteit om zich op hun eigen niveau tot anderen te verhouden.

Omdat ENFP’ers leven in de wereld van spannende mogelijkheden, worden de details van het dagelijks leven gezien als triviale sleur. Ze hechten geen belang aan gedetailleerde, onderhoudsachtige taken en zullen vaak niet op de hoogte zijn van dit soort zorgen. Wanneer ze deze taken moeten uitvoeren, hebben ze er geen plezier in. Dit is voor de meeste ENFP’ers een uitdagend gebied.

ENFP’ers die niet hebben geleerd om zich aan te passen, kunnen het moeilijk hebben om gelukkig te blijven in een huwelijk. Altijd de mogelijkheden zien van wat er zou kunnen zijn, kunnen ze zich vervelen met wat er werkelijk is. Door het sterke gevoel voor waarden zullen veel ENFP’ers zich blijven inzetten voor hun relaties. ENFP’ers houden echter van een beetje opwinding in hun leven en kunnen het beste worden afgestemd op mensen die zich op hun gemak voelen bij verandering en nieuwe ervaringen.

Omdat ze zo alert en gevoelig zijn en voortdurend hun omgeving scannen, hebben ENFP’ers vaak last van spierspanning. Ze hebben een sterke behoefte om onafhankelijk te zijn, en zich te verzetten tegen controle of etikettering. Ze moeten de controle over zichzelf behouden, maar ze geloven niet in de controle over anderen. Hun afkeer van afhankelijkheid en onderdrukking strekt zich uit tot anderen en ook tot zichzelf.

ENFP’ers zijn charmante, naïeve, risicodragende, gevoelige, mensgerichte individuen met capaciteiten die zich over een breed spectrum uitstrekken. Ze hebben veel gaven die ze zullen gebruiken om zichzelf en hun omgeving te vervullen, als ze in staat zijn om gecentreerd te blijven en projecten af te maken.

 

18. ENTP

 De kernwoorden van de ENTP zijn: Visionair, origineel, uniek, mogelijkheden, nieuwe concepten, toekomst, innovatief, ondernemend en ze houden van theoriën. Op hun best zijn ze optimistisch en inspirerend. Ze krijgen energie van ideeën en hebben moeite met het uitvoeren van de ideeën tot het einde. Ze hebben anderen nodig met een Sensing voorkeur die die ideeën kunnen uitvoeren.

De ENTP begrijpt mensen en situaties intuïtief zeer goed. Ze begrijpen de dingen hierdoor snel en met diepgang.

ENTP en werk

ENTP’ers zijn echte ideeënmensen. Hun waarnemingsvermogen zorgt ervoor dat ze overal mogelijkheden zien. Ze raken enthousiast over hun ideeën en zijn in staat om hun enthousiasme over te brengen op anderen. Op deze manier krijgen ze de steun die ze nodig hebben om hun visies te vervullen.

Het doorvoeren van een idee is meestal een karwei voor dit Myers-Briggs Type Indicator type. Voor sommige ENTP’ers resulteert dit in de gewoonte om nooit af te maken wat ze beginnen. De ENTP die hun denkproces niet heeft ontwikkeld, zal problemen hebben met het enthousiast van idee naar idee springen, zonder hun plannen te volgen. De ENTP moet goed nadenken over hun ideeën om er gebruik van te kunnen maken.

Hoewel de ENTP meer geïnteresseerd is in het absorberen van informatie dan in het nemen van beslissingen, zijn ze redelijk rationeel en logisch in het trekken van conclusies. Wanneer zij de Thinking voorkeur toepassen op hun iNtuition waarnemingen, kan het resultaat zeer krachtig zijn. Een goed ontwikkelde ENTP is uiterst visionair, inventief en ondernemend.

De ENTP, die het meer persoonlijke of menselijke element in de besluitvorming niet als vanzelfsprekend beschouwt, moet er zorg voor dragen dat de subjectieve, persoonlijke kant van de situaties wordt opgemerkt. Als ze dit niet doen kan dit een potentieel probleem zijn voor dit Myers-Briggs Type Indicator Type.

In het algemeen zijn ENTP’ers vrolijke visionairs. Ze hechten veel waarde aan kennis en besteden een groot deel van hun leven aan het zoeken naar een hoger begrip. Daarnaast leven ze in de wereld van de mogelijkheden en worden enthousiast over concepten, uitdagingen en moeilijkheden. Wanneer ze met een probleem worden geconfronteerd, zijn ze goed in improviseren en komen ze snel met een creatieve oplossing. Creatief, slim, nieuwsgierig en theoretisch hebben ENTP’ers een breed scala aan mogelijkheden in hun leven.

19. ENFJ

 De kernwoorden van de ENFJ zijn: Mensenkennis, sociaal, positieve veranderaar, empatisch, compassievol, motivator, diplomatiek, leider. De ENFJ kan mensen lezen en heeft een goede inschatting van sociale situaties. Ze  halen het beste uit andere mensen.

Hun belangrijkste interesse in het leven is het geven van liefde, steun en een goede tijd aan andere mensen. Ze zijn gericht op het begrijpen, ondersteunen en stimuleren van anderen. ENFJ’ers zorgen daarnaast ervoor dat er dingen gebeuren voor mensen en halen er hun beste persoonlijke voldoening uit.

ENFJ’ers zijn mensgerichte individuen. Deze persoonlijkheden van de Myers-Brigs Type Indicator leven in de wereld van de mogelijkheden van mensen. Meer dan welk ander Myers-Briggs Type Indicator type dan ook, hebben ze uitstekende menselijke vaardigheden. Ze begrijpen en geven om mensen en hebben een bijzonder talent om het beste in anderen naar boven te halen.

ENFJ’ers zijn zo extern gericht dat het vooral belangrijk is voor hen om alleen te zijn. Dit kan voor sommige ENFJ’ers moeilijk zijn, omdat ze de neiging hebben om hard voor zichzelf te zijn en zich in hun eentje tot donkere gedachten te wenden. Als gevolg daarvan nemen ze aktie om te voorkomen dat ze alleen zijn en hun leven vullen met activiteiten waarbij andere mensen betrokken zijn.

De ENFJ heeft de neiging om de richting en prioriteiten van hun leven te bepalen op basis van de behoeften van anderen en is zich niet altijd bewust van hun eigen behoeften. Het is natuurlijk voor hun om de behoeften van anderen boven hun eigen behoeften te stellen, maar ze moeten zich bewust blijven van hun eigen behoeften, zodat ze zichzelf niet opofferen als zij anderen te helpen.

Omdat de vaardigheden van ENFJ mensen zo buitengewoon zijn, zijn ze in staat om mensen precies te laten doen wat ze willen dat ze doen. Ze raken onder de huid van mensen en krijgen de reacties die ze zoeken. Hun motieven zijn meestal onbaatzuchtig, maar als zij zich minder “goed” hebben ontwikkeld, kunnen ze hun macht gebruiken over mensen om ze te manipuleren.

ENFJ’ers zijn over het algemeen terughoudender in het blootstellen van zichzelf dan andere extraverte types. Hoewel ze misschien een sterk gevoelde overtuiging hebben, zullen ze zich waarschijnlijk onthouden van het uiten hiervan als dit interfereert met het naar boven halen van het beste in anderen. Omdat hun grootste belang ligt in het zijn van een katalysator van verandering in andere mensen, zullen ze waarschijnlijk op hun eigen niveau, op een kameleonachtige manier met anderen omgaan, in plaats van als individuen.

Dat wil niet zeggen dat het ENFJ geen mening heeft. ENFJ’ers hebben duidelijke waarden en meningen die ze duidelijk en beknopt kunnen uitdrukken. Deze overtuigingen zullen worden geuit zolang ze niet te persoonlijk zijn. De ENFJ is in veel opzichten expressief en open, maar is meer gericht op het reageren en ondersteunen van anderen. Wanneer ze geconfronteerd worden met een conflict tussen een sterk gekoesterde waarde en het dienen van de behoeften van een ander, is de kans groot dat ze de behoeften van de ander meer waarderen.

ENFJ’ers houden van een goede organisatie en zullen hard werken aan het in stand houden van structuur en het oplossen van dubbelzinnigheid.  Op de werkplek doen zij het goed in posities waar ze met mensen te maken hebben. Hun griezelige vermogen om mensen te begrijpen en te zeggen wat er gezegd moet worden om ze gelukkig te maken, maakt hen geschikt voor counseling, coaching en training. Ze vinden het leuk om in het middelpunt van de belangstelling te staan en doen het heel goed in situaties waarin ze anderen kunnen inspireren en leiden, zoals bij het lesgeven.

Mensen houden van ENFJ’ers. Ze zijn leuk om mee te zijn, en ze begrijpen en houden echt van mensen. Ze zijn meestal heel rechttoe rechtaan en eerlijk. Meestal stralen zij veel zelfvertrouwen uit en hebben ze een groot vermogen om veel verschillende dingen te doen. Ze zijn over het algemeen helder, vol potentieel, energiek en snel. Ze zijn meestal goed in alles wat hun interesse wekt.

Over het algemeen zijn ENFJ’s charmante, warme, hoffelijke, creatieve persoonlijkheden met een rijk ontwikkeld inzicht in wat andere mensen drijft. Dit speciale vermogen om groeipotentieel in anderen te zien in combinatie met een oprechte drang om mensen te helpen, maakt van de ENFJ een echt gewaardeerd mens. Hoe gevend en zorgzaam de ENFJ ook is, ze moeten er rekening mee houden dat ze hun eigen behoeften en die van anderen moeten waarderen.

20. ENTJ

 De kernwoorden van de ENTJ zijn: Intellectueel, snel handelen, doel halen, leider en ondernemer, strategie, hoge standaard. Dit type heeft de meeste innerlijke drang voor strategisch en visionair leiderschap van alle MBTI-types.

De ENTJ is een natuurlijk geboren leider. Ze leven in een wereld van mogelijkheden waarin ze zien dat er allerlei uitdagingen te overwinnen zijn, en ze willen degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het overwinnen van deze uitdagingen. Ze hebben een drive voor leiderschap, wat goed gediend is door hun snelheid om complexiteit te begrijpen, hun vermogen om een grote hoeveelheid onpersoonlijke informatie te absorberen en hun snelle en beslissende oordelen.

ENTJ’ers zijn zeer carrièregericht en passen goed in de bedrijfswereld. Ze scannen voortdurend hun omgeving op mogelijke problemen die ze kunnen omzetten in oplossingen. Dingen zien ze meestal vanuit een langetermijnperspectief. Dit MBTI-type is meestal succesvol in de zakenwereld, omdat ze zo gedreven zijn tot leiderschap.  Ze zijn onvermoeibaar in hun inspanningen op het werk, en gedreven om te visualiseren waar een organisatie naartoe gaat. Om deze redenen zijn zij natuurlijke leiders van het bedrijf.

Er is niet veel ruimte voor fouten in de wereld van de ENTJ en ze geen geduld met inefficiëntie. Gevolg is dat ze dan vrij ruw kunnen worden. Test hun geduld dan niet uit. Hun oordeel passen zij niet aan, omdat ze niet de gevoelens van mensen in overweging nemen. Ze  hebben moeite om dingen van buiten hun eigen perspectief te zien.

In tegenstelling tot andere types, hebben ENTJ’ers weinig geduld met mensen die de dingen niet op dezelfde manier zien als de ENTJ. De ENTJ moet bewust werken aan het erkennen van de waarde van de mening van anderen, evenals de waarde van het gevoelig zijn voor de gevoelens van mensen. Zonder dit bewustzijn zal de ENTJ een krachtig, intimiderend en overmoedig persoon zijn. Dit kan een reëel probleem zijn voor de ENTJ, die verstoken kan blijven van belangrijke informatie en medewerking van anderen.

Deze persoonlijkheden zijn zeer krachtige, beslissende individuen. Ze nemen snel beslissingen en zijn snel in staat om hun meningen en beslissingen te verwoorden. Een ENTJ die zich op een minder ideale manier heeft ontwikkeld, kan dictatoriaal en schurend worden. Wat ze dan kunnen doen is het geven van bevelen en aanwijzingen zonder een goede reden om dit te doen, en zonder rekening te houden met de betrokken mensen.

Hoewel ENTJ’ers niet van nature zijn afgestemd op de gevoelens van andere mensen, hebben deze personen vaak zeer sterke sentimentele gevoelens. Vaak zijn deze gevoelens zeer krachtig voor de ENTJ, hoewel ze het waarschijnlijk zullen verbergen omdat ze geloven dat gevoelens een zwakte zijn. Omdat de wereld van gevoelens en waarden niet de wereld is waarin de ENTJ van nature functioneert, kunnen ze soms een waardeoordeel vellen en onderdrukte emoties vasthouden die slecht gefundeerd en ongepast zijn, en kunnen ze problemen veroorzaken.

ENTJ’ers houden van interactie met mensen. Als Extroverts, zijn ze energiek en gestimuleerd voornamelijk extern. Er is niets leuker en bevredigender voor de ENTJ  dan een levendig, uitdagend gesprek. Ze hebben vooral respect voor mensen die in staat zijn om tegen hen op te komen. Er zijn niet teveel mensen die dit zullen doen, omdat de ENTJ zeer krachtig en dynamisch is die een enorme hoeveelheid zelfvertrouwen en uitstekende mondelinge communicatievaardigheden heeft. Zelfs de meest zelfverzekerde individuen kunnen momenten van zelftwijfel bij een ENTJ ervaren.

Dit type wil dat hun huis mooi is, goed is ingericht en efficiënt wordt bestuurd. Zij zullen waarschijnlijk veel nadruk leggen op hun kinderen die goed opgeleid en gestructureerd zijn. Ook gaan ze voor een sympathieke en toegewijde relatie met hun partner. De ENTJ is waarschijnlijk het beste te combineren met iemand die een sterk zelfbeeld heeft. Iemand die ook een Thinking-voorkeur heeft. Omdat de ENTJ vooral gericht is op hun carrière, hebben sommige ENTJ’s een probleem met het feit dat ze voortdurend afwezig zijn van huis.

De ENTJ heeft veel gaven die het mogelijk maken dat ze veel persoonlijke macht hebben. Belangrijk hierbij is dat ze niet vergeten om in balans te blijven in hun leven. Het zijn assertieve, innovatieve, lange termijndenkers met een uitstekend vermogen om theorieën en mogelijkheden te vertalen naar actieplannen. Het zijn meestal enorm krachtige persoonlijkheden, en ze hebben de middelen om de doelen die ze zich gesteld hebben te bereiken.

21. Jouw Myers-Briggs Type Indicator Coach & Consultant

En wie ben ik nu eigenlijk ;-). Ik ben Katja van Gulick en ik ben enorm Myers-Briggs Type Indicatorgeïnteresseerd in jouw potentieel, je bereidheid om te groeien, te veranderen en te werken om dat werk en leven te creëren waar jouw hart van gaat groeien. Alles wat jij wilt is mogelijk zolang jij jouw hart als jouw kompas gebruikt, want dat klopt.

Toen ik de Myers-Briggs Type Indicator® en de MBTI types ontdekte, ging er een wereld voor me open. Eindelijk begreep ik waar mijn eigen worstelingen en gepieker vandaan kwamen. Ik omarmde mezelf en ik begreep anderen ook veel beter. Er zijn verbeteringen op alle vlakken in mijn leven gekomen. Denk aan verbeteringen in communicatie, relaties, omgaan met conflicten, krachtige keuzes maken, loopbaankeuze en leiderschap.

In 2010 schreef ik me in voor de kwalificatietraining als gecertificeerde Myers-Briggs Type Indicator consultant en al snel wilde ik meer. De certificeringen voor MBTI type en teams, de MBTI Step 2, typedynamiek en MBTI coaching volgden in de jaren daarna. Ik ben er over gaan bloggen en dat bleef niet onopgemerkt.

 

De Myers-Briggs Company in Nederland vroeg mij om associate te worden en nu ondersteun ik ze al een paar jaar met superveel plezier in hun trainingen. Oja, ik ben ook de instructeur in hun trainingsvideo’s als demo voor het voeren van de gesprekken. Ik weet dus echt hoe het moet ;-).

 

Mensen komen vaak niet in één keer bij hun hart, omdat we vaak gewoon niet weten wat het zegt, hoe het voelt en hoe het werkt. Ik gebruik de Myers-Briggs Type Indicator als start om écht binnen te kijken bij jezelf bij wie jij nu werkelijk bent. Zonder oordeel, en met alle begrip en liefde voor jezelf. Precies zoals het bedoeld is door de ontwikkelaars Isabelle Brigss en Katherine Myers.

Interesse in een MBTI sessie?

Schrijf je hieronder in, verstuur het en binnen 24 uur heb je contact met mij!

Laat een reactie achter