Zo kunnen de MBTI voorkeuren Thinking en Feeling elkaar versterken

kata boekHerken je dat samenwerken soms zo moeilijk is? We weten vaak niet goed hoe we met de irritaties, misverstanden,  conflicten en andere spanningen die voortkomen uit de samenwerking om moeten gaan.  Je herkent vast wel deze zin: “Dat bedoelde ik helemaal niet zo!”. Dit kan heel goed de communicatie tussen een denker en voeler zijn. Lees verder hoe je met denkers en voelers omgaat!

Ten eerste wil ik heel duidelijk vermelden: Denkers kunnen voelen en Voelers kunnen denken!

In het bedrijfsleven is de Denkvoorkeur de norm. Beslissingen maak je op basis van logica, elkaar overtuigen wordt gedaan op basis van argumenten. Je handelt doelgericht en stelt prioriteiten. Kritiek wordt gegeven en ontvangen om het resultaat te verbeteren. In de omgang komen we snel ter zake met elkaar. Een vergadering is er om knopen door te hakken zodat de werkzaamheden voortgezet gaan worden. De vergadering dient efficiënt te worden geleid zodat er niet te veel van de agenda wordt afgeweken.

Ook zijn er mensen met een voorkeur voor voelen. Zij laten zich in hun besluitvorming leiden door hun gevoel en wat de gevolgen van de besluitvorming betekent voor andere mensen. Zij  investeren in een goede band met hun collega’s om de samenwerking te bevorderen en pas daarna komen ze ter zake. Hierdoor zijn anderen vaak loyaal aan hen. Niet door het inhoudelijke, maar door de band die ze met hen hebben. Kritiek kan worden opgevat als een persoonlijke aanval. Een vergadering is een bijeenkomst om de relaties te onderhouden. Ze hebben er moeite mee als er in de vergadering geen ruimte is voor de persoonlijke beleving en als deze te strak wordt geleid.

Heb je al een idee welke voorkeur je hebt? Hou hierbij in gedachten dat het niet zwart-wit is en dat je van beide voorkeuren iets herkent. Eén van de twee is wel je meest natuurlijke voorkeur, net zoals je een natuurlijke voorkeur voor rechts of links hebt. 

Als denkers en voelers elkaar beter begrijpen kunnen ze ook veel van elkaar leren en elkaar versterken in de samenwerking.

 

DENKERS KUNNEN VOELEN EN

VOELERS KUNNEN DENKEN”

 

 

 Uitdaging DenkersDraagvlak krijgen voor hun goed geanalyseerde problemen en doordachte oplossingen. Doordat ze alleen naar de taak kijken, houden ze weinig rekening met de waarden van anderen. Dit geeft weerstand bij collega’s. Voordelen DenkerZien kritiek als een kans om het werk te verbeteren en niet als kritiek op de persoon.Ze zien zaken en relaties als gescheiden 

De ander ziet ze als:

Voeler ziet ze als koud, kritisch en negatief.

 

 Uitdaging VoelersGrenzen stellen, want ze hechten belangrijke waarde aan goede relaties. Impopulaire maatregelen leren nemen die noodzakelijk zijn.   Voordelen VoelerDoor goede relaties, krijgen ze draagvlak

 

 

De ander ziet ze als:

Denkers zien ze als irrelevant, zweverig, niet sterk genoeg. Zien voelers als belemmeraars in het besluitvormingsproces en voelen zich niet altijd op hun gemak door de voor hun intense wijze waarop voelers hun emoties uiten.

 

Tips voor de Denker

Tip 1: Besef dat aandacht voor mensen en persoonlijke erkenning belangrijk is voor de voeler. Stel jezelf voor, wees aardig, leer de ander beter kennen om zo een relatie op te bouwen. Dat zal je extra draagvlak geven.  Laat merken dat je hun aanwezigheid op prijs stelt.  Dat is wat ze energie geeft in het werken. Zie dit als een vast onderdeel van het communicatieproces met de voeler.

Tip 2: Laat zien dat je medeleven een belangrijk onderdeel is van je denkwijze. Dit kun je doen door te laten zien wat je idee voor effect heeft op mensen en wat hun reaktie kan zijn. Accepteer dat dit zal meewegen in het maken van een beslissingen.

Tip 3: Besef dat hoe je communiceert net zo belangrijk is als wat je communiceert.

Tip 4: Voelers kunnen het gevoel hebben dat er ruzie is als je een voor jouw gezonde discussie aan het voeren bent. Als de ander niet veel zegt, kun je dit als een signaal zien dat de ander de discussie niet prettig vindt.

 

Tips voor de Voeler

Tip 1: Probeer in korte zinnen en to-the-point te praten, zonder te veel uitwijdingen. Denkers hebben een structuur en duidelijkheid nodig in de communicatie. Ze zijn niet koud of onpersoonlijk, het is gewoon hun manier.

Tip 2: Laat zien dat je de planning en uitvoering belangrijk vindt. Als je teveel bezig bent met het persoonlijke, kan het bij de denker overkomen dat je het werk niet belangrijk vindt. Neem gevoelens en de waardes van anderen mee als een extra kenmerk bij het nemen van een beslissing. Snap dat denkers  gevoelens wel belangrijk vinden, alleen iets minder dan de voeler.

Tip 3:  Spreek het rustig uit als je iets niet prettig vindt gaan en geef aan wat je wel wilt. De denker merkt het niet als jij spanning hebt.

Ik hoop dat je de verschillen begrijpt en dat je jezelf en je eigen denk- en voelstijl omarmt. Wil je meer weten over je natuurlijke voorkeuren dan kan ik je helpen met een MBTI-persoonlijkheidsgesprek. Dit resulteert in een gedegen zelfinzicht met als resultaat betere samenwerkingen, talentontwikkeling  en vele andere inzichten!

Meer lezen over voorkeuren? Dan vind je mijn (meest gelezen!) artikel over extravert en introvert en hoe zij elkaar kunnen versterken ook interessant!

Social Media fotombti_icon  Noloc Erkend loopbaan professional   Katja van Gulick Coaching en Advies te Amsterdam helpt hoogopgeleide professionals het beste uit zichzelf te halen. Het resultaat is rust en balans in hun werk- en privéleven. Men ervaart succes, flow, bezieling, succes, geluk, kracht en energie.  Er worden bewuste keuzes gemaakt. De omgeving ziet ze als zelfverzekerd en krachtig met een duidelijke eigen koers. Zie www.katjavangulick.nl

Bij Katja kun je terecht voor Loopbaanbegeleiding, Personal Coaching & Counseling en Aurareading.

Gecertificeerd voor het krachtige persoonlijkheidsinstrument MBTI Step I, MBTI Step II en MBTI teams. Erkend Loopbaan Professional bij de NOLOC.  Opgeleid als Coach / Counselor, NLP Master, EFT Therapeut en professioneel Aurareader. Ik ben bezig met mijn opleiding Psychologie. Als coach ben ik resultaatgericht, pragmatisch en intuïtief. We gaan voor jou succes, flow, energie en geluk!

 

Laat een reactie achter